amoya_odlesk_91px_short

Virtuální prohlídka muzea AMoYA i pro váš iPad

28. 2. 2012

K zajímavé výstavě se můžete vracet nejen prostřednictvím vzpomínek, ale také díky katalogu. V případě běžných výstav jde samozřejmě pouze o papírový katalog, ale mladé umění si, tak jako v případě pražského muzea AMoYA, tedy Artbanka Museum of Young Art, zaslouží i moderní digitální podobu, která dokáže zažitek podat ve zcela jiné podobě.

A tak vás spolu s primátorem Prahy, panem Bohuslavem Svobodou, a zakladateli muzea AMoYA, Petrem Šecem a Olgou Dvořak, s radostí zveme na virtuální procházku po muzeu AMoYA v Colloredo-Mansfeldském paláci. Ten leží na turisticky exponovaném místě naproti Karlovu mostu vedle Klementina, a tak vaši procházku můžete zahájit přímo v Karlově ulici před působivým Colloredo-Mansfeldským palácem. Celé muzeum AMoYA má tři trakty, v rámci virtuální procházky si můžete projít trakt B tak, jak byl našim fotoaparátem zachycen na konci roku 2011.

Virtuální procházka pomocí 26 propojených 360° panoramat vám poskytne nejen unikátní možnost si prohlédnout výstavu samotnou, ale také jedinečné interiéry paláce, na kterém se bohužel výrazně podepsaly desetiletí komunismu, kdy se používal jako běžný obytný dům. A tak se například některé vestavby, násilně naroubované do historického paláce stávají samy určitými artefakty, vypovídajícími o době již naštěstí minulé.

Součástí digitálního katalogu AMoYA je nejen virtuální procházka a informace o vystavených dílech, ale také možnost náhlednutí do příprav a koncepce samotného muzea, které bylo k otevření připraveno za ohromného nasazení vše zůčastněných za čtyři týdny.

Společnost OPTIO CZ připravila kompletní podobu digitálního katalogu po technické a grafické stránce a rovněž celou virtuální procházku za pomocí propojených 360° panoramat. Aplikace je pro iPad k dispozici zdarma na AppStore jak v české, tak v anglické verzi.

Česká verze je dostupná na českém, slovenském a US App Store.

Anglická verze je dostupná na všech App Store kromě českého a slovenského.